Asemapäällikönkatu 5

00520 Helsinki

​Sissepääsu juurde juhatab paremini aadress Opastinsilta 6A (jalakäijate tasandil sisehoov)

New Canvaanni nukk.png

0405005249