Asemapäällikönkatu 5

00520 Helsinki

​Sissepääsu juurde juhatab paremini aadress Opastinsilta 6A (jalakäijate tasandil sisehoov)

0405005249